Historie

Na návrh akademického spolku „Polaban" byla v roce 1895 zřízena v Nymburce lidová knihovna. Po převzetí funkcí a zpracování  knižního  základu  byla  knihovna  uvedena v činnost  1. ledna 1896. 

Další rozvoj pokračoval již rychlým tempem. O rok později byla také provedena první statistika. Půjčilo se 4 361 svazků a zapsáno bylo 334 čtenářů. Vyhláškou ministerstva informací a osvěty z 27.12.1950 dochází k převedení správy lidových knihoven na okresní národní výbory. V průběhu let byla knihovna postupně přemísťována do různých objektů. Od roku 1961 působí v bývalém kině OKO. V roce 1992 byla okresním úřadem provedena rozsáhlá rekonstrukce a knihovna získává důstojné prostředí a vhodné vybavení pro čtenáře a uživatele.

Období fungování okresní knihovny zaznamenalo rozvoj služeb nejen pro občany města, ale rozvoj knihovnictví na území okresu vůbec. Okresní knihovna se stala metodickým centrem pro všechny knihovny jednotlivých sítí.

Transformačním procesem přechází k 1.1.1994 okresní knihovna pod staronového zřizovatele – Město Nymburk.
Od roku 2002 do roku 2005 zajišťovala regionální činnost pro 40 knihoven v okrese. V současnosti patří k nejvíce navštěvovaným kulturním zařízením ve městě, zabezpečuje bezezbytku funkci veřejné městské knihovny s nabídkou kultury, vzdělávání a informacemi ve všech oblastech.

KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE POSKYTOVANÉ FORMOU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ.