Dětské

Knihovnicko-informační lekce pro mateřské, základní a střední školy, víceletá gymnázia a učiliště
 
     Naším cílem není zahltit děti informacemi a fakty. Chceme se společně na chvilku zastavit, přemýšlet o knihách a poodhalit tajemství, která skrývají. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět, něco si vyzkoušet - a ne odsedět si volnou hodinu na nudné přednášce.
Rádi bychom s Vámi na přípravě spolupracovali, protože svou třídu znáte. Jde nám všem o to, aby děti našly cestu ke knihám. Níže popsané pořady můžete brát jako návrhy, rády je přizpůsobíme potřebám Vaší třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si besedu na jiná témata, než která jsou v nabídce.
     Pořady jsou zdarma a probíhají v dětském oddělení. Lektorkami jsou pracovnice dětského oddělení knihovny. Můžeme pro Vaši třídu také připravit rozsáhlejší literární program či dílnu přes celé dopoledne (cca 3 hodiny, s přestávkou 15-20 minut) na vybrané téma. Vzhledem k náročné přípravě a ostatním akcím knihovny, je nutné domluvit si termín minimálně s měsíčním předstihem.
 
Besedy
 
Besedy se spisovateli, ilustrátory a dalšími osobnostmi, loutkové divadlo, pořady pro děti ve spolupráci s různými agenturami.
 
Tématické besedy
 
Mateřské školy a 1. třídy ZŠ
 
Dětem Zdeněk Miler a krtek – povídání a hraní s knížkami Z. Milera
Den s Ferdou – hraní s knihou Ferdův slabikář
Neotesánek – základy společenského chování pro nejmenší
 
1. stupeň základních škol
 
Pasování prvňáčků
– pasování na rytíře řádu čtenářského s královnou Abecedou, rytířem Háčkem a šaškem Písmenkem
Klíčování aneb Teta to plete
–  hrátky s abecedou pro žáky 2. tříd s upovídanou Helčou a popletenou tetou Bětou
Macourkoviny aneb Moderní pohádka je také pohádka
– seznámení s pohádkami Miloše Macourka

Jaro a Velikonoce

– připomenutí velikonočních zvyků
Vánoce 
– vyzkoušíme staré vánoční zvyky a porovnáme, jak se slaví Vánoce ve světě
 
2. stupeň základních škol a střední školy
 
Literární procházky
Procházky po Nymburku doprovázené výkladem. Podíváme se na místa, kde žili a tvořili někteří naši spisovatelé, a která je mohla inspirovat k napsání některých děl.  
 
Bible
Povídání o knize knih. Starý a Nový zákon. Ukázky z Bible.
 
Svět Židů
Stručná historie židovského národa. Vysvětlení některých pojmů.
Deník Anny Frankové. Ukázky a doporučená četba.
 
William Shakespeare
Život a dílo slavného dramatika. Alžbětinské divadlo. Alžbětinská
doba. Ukázky z Shakespearova díla. Ukázky z filmů inspirovaných
Shakespearem.
 
Bohumil Hrabal
Přiblížení života a díla nejslavnějšího rodáka. Prezentace s promítáním. Možnost zhlédnutí filmu Šifra mého psaní (filmová procházka s Bohumilem Hrabalem po nymburských zákoutích).
 
Ilustrátoři dětem
Stručný přehled historie dětské ilustrace. Nejvýznamnější dětští ilustrátoři historie i současnosti. Prezentace s promítáním.
 
Písničkáři
Kořeny písničkářství. Nejvýznamnější čeští písničkáři (Suchý, Kryl, Nohavica a další). Včetně ukázek písní.