Region

Ve fondu REGION jsou soustředěny dokumenty týkající se Nymburska, jeho historie i současnosti, významných osobností, událostí i běžného života. Fond je čtenářům k dispozici (pouze prezenčně) v rámci studovny.

 

REGIONÁLNÍ FOND v knihovním katalogu

 

Vymezení regionu

Zdroj: Český statistiký úřad, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xs/nymburk_s_nazvy_obci_barevne

Autor: Tomas.urban – rekos+wikipedie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15218755

Regionální osobnosti

 

• rodáci (i když působili mimo vytyčený region)
• autoři v regionu literárně působící, ale původem odjinud
• autoři, kteří sice pocházeli odjinud, ale region tematizovali ve své tvorbě

 

 

 

 

 

Regionální literatura

(z francouzského régional = krajový, oblastní) 1. běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem obráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. 2. v užším smyslu literatura, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život. (Slovník literární teorie, Praha:Československý spisovatel 1984, s. 312)

• dokumenty pojednávající o historii a geografii regionu
• dokumenty pojednávající o osobnostech regionu - ČESTNÍ OBČANÉ, OCENĚNÍ OBČANÉ
• dokumenty v tomto regionu vydané
• dokumenty regionálními autory zpracované

 

Obsáhlý fond MKN čítá několik set regionálních monografií, z nichž mezi nejvzácnější či nejzajímavější jednoznačně patří kronikářské práce Františka Kulhánka - Královské město Nymburk v mnoha variacích (vydané roku1910 či 1911) aj., různá vydání souborů karikatur Nymburáků Hanuše Bohmana či archiválie vztahující se k pivovaru, Hlaholu a dalšímu činorodému nymburskému spolkovému životu.

Vybrané monografie, které naleznete v našem fondu, jsou volně přístupné přes digitalní knihovnu Kramerius. Jedná se o tyto tituly:

 

                                           

 

 

Regionální periodika a obecní zpravodaje

 

Dobšický zpravodaj

Dvorsko-Velelibské listy

Dymokurský zpravodaj

Hořanský zpravodaj

Hradčanský občasník

Informační občasník (obec Chleby)

Jeseňský zpravodaj

Jíkeváček - informační dvojlist

Kostomlatské noviny    

Královéměstecký občasník 

Křinecko  

Lhotský zpravodaj (Zpravodaj obce Kostelní lhota)  

Libické listy

Loučeňský občasník

Mcelský zpravodaj

Milčický zpravodaj

Milovické ECHO

Novinky obce Hradišťko - Kersko

Noviny pro Poděbrady

Nymburský zpravodaj       

Občasný zpravodaj obce Třebestovice

Odřepský zpravodaj

Osečan

Pátecký plátek

Poděbradské noviny

Podlipanský zpravodaj

Podmocký zpravodaj

Přerovský zpravodaj         

Raflet           

Sadské noviny     

Sánský zpravodaj      

Semický zpravodaj 

Stratovský list                        

Svatojiřský les         

Týdeník Nymbursko   

Zpravodaj Choťánek        

Zpravodaj obce Ostrá       

Zpravodaj obcí Budiměřice, Rašovice a Šlotava        

Zpravodaj obce Křečkov        

Zpravodaj obce Vykáň   

Zpravodaj obcí Opolany, Opolánky, Kanín a Oškobrh  

Zpravodaj Oskořínek

Zpravodaj Rožďalovicko