Prohlášení přístupnosti

Městská knihovna Nymburk se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na http://www.knihovna-nbk.cz/.
Stav souladu
Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.08.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedený kontakt.

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
288 02 Nymburk
tel. fax: 325 512 723
knihovna@knihovna-nbk.cz
Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz
Další požadavky
Stránky využívají doplňky Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné. V případě vypnutého Java Scriptu nebudou fungovat náhledy obrázků.

Podporované prohlížeče
Internet Explorer 9.0-Microsoft Edge
Firefox 2.0-46.0
Google Chrome
Safari 4.0-7.0

U starších prohlížečů nemůžeme zaručit plnou funkčnost.


Soubory ve formátu pdf, xls, doc, rtf
Prohlížení dokumentů v těchto formátech umístěných na našich webových stránkách lze zdarma použít tyto programy: