Dospělé

Půjčovna pro dospělé čtenáře se nachází v přízemní části budovy a umožňuje bezbariérový přístup. Dospělé oddělení je určeno  především čtenářům od 15 let.

Fond knihovny obsahuje zhruba 63 000 svazků a nabízí široký výběr beletrie, naučné, i cizojazyčné literatury. Součástí půjčovny knih je i čítárna novin a časopisů. Podmínkou pro využívání služeb je registrace čtenáře a zaplacení registračního poplatku. Výpůjční doba je jeden měsíc. Tuto výpůjční dobu lze dvakrát prodloužit a to osobně, telefonicky nebo e-mailem, maximálně však na tři měsíce.

On-line databáze knihovny umožňuje přihlášení do čtenářského konta, kde může čtenář sledovat výpůjčky, poplatky, informace o nových knihách, nebo také rezervovat požadované dokumenty.

Další dostupnou službou je odložení knih z volného výběru. V půjčovně jsou k dispozici počítače s přístupem na on-line katalog i internet.

Bibliobox, umístěný na chodníku před knihovnou, umožňuje bezpečné a spolehlivé vracení knih mimo výpůjční dobu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              WIFI je samozřejmostí.

V tomto oddělení naleznete:

  • odborná literatura, průvodce, jazykové učebnice
  • beletrie
  • cizojazyčná literatura
  • časopisy
  • denní tisk
  • on- line katalog
  • přístup na internet, možnost tisku
  • roznáška knih domů pro handicapované čtenáře a seniory
  • poradenská činnost při vyhledávání knih