Literární kabinet

 

 

FOND KABINETU ve formátu pdf ke stažení

 

FOND KABINETU v knihovním katalogu knihovny           

 

              

Městská knihovna Nymburk otevřela Literární kabinet dne 4. 9. 1999, jehož posláním je sběratelská a archivářská činnost vztahující se nejen na dílo Bohumila Hrabala, ale také na veškeré počiny, které na motiv či v souvztažnosti s jedinečnou osobou Bohumila Hrabala vznikly. Pozornost je rovněž věnována autorům z okruhu přátel Bohumila Hrabala, lidem, kteří se tvůrčím způsobem zřejmě dotýkali jeho života.

 

Badatelé mají k dispozici kompletní životopisné informace o Bohumilu Hrabalovi a jeho rodině, jeho bibliografii, informace o filmových a televizních adaptacích jeho děl, rešerše časopiseckých článků a videokazety filmů (Skřivánci na niti, Perličky na dně, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Příliš hlučná samota, Něžný barbar).

 

Vzácným dokumentem v Literárním kabinetu je exemplář Hrabalova textu vydaného samizdatem, který nám velkoryse zapůjčila samizdatová knihovna Libri Prohibiti – badatelům je v kabinetu prezenčně k dispozici.

 

Nejvzácnějším přírůstkem Literárního kabinetu je bibelot vydaný v nákladu 20 ks  v roce 1976, jehož vznik finančně podpořil Bohumil Hrabal. Bibelot nese názvem Portrét českého umělce – montáž z poznámek a deníků a je věnován českému malíři Pravoslavu Kotíkovi. Podle znalců je tento bibelot krásnou ukázkou toho, jak Bohumil Hrabal podporoval neoficiální kulturní a umělecké aktivity ve svém okolí v době, kdy sám nemohl publikovat.

 

                 

 

 

 

 

 

 

Hrabalovo dílo dostupné online

Městská knihovna v Praze zpřístupnila Hrabalovo dílo online. Na jejích stránkách můžete nalézt 22  titulů e-knih, které je možné prohlížet ve třech různých formátek (PDF, EPUB, PRC) nebo online.

K dispozici jsou následující tituly: